Biểu mẫu GIẤY TRIỆU TẬP  của thi hành án dân sự

 

Mẫu số 01

TỔNG CỤC (CỤC) THADS .... 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CUC (CHI CỤC) THADS

Tỉnh (huyện)...............

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số: .............../GTT-THA

............., ngày......tháng.......năm 20....

 

                                                           GIẤY TRIỆU TẬP

 

          Cục (Chi cục) Thi hành án dân sự ……………............................................

          Triệu tập ông (bà):.........................................................................................

          Trú tại: ..........................................................................................................

          ........................................................................................................................

          Đến ……........................................................................................................

          Địa chỉ: .........................................................................................................

          Vào hồi: .........giờ ...........ngày......tháng ..... năm 20....            Để……………………………………………………………………………

…………......................................................................................................................................................................................................................................................

         

          Yêu cầu ông (bà) có mặt đúng thời gian, địa điểm trên, mang theo Giấy triệu tập này và Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tuỳ thân khác.

                                                                                   

                                                                        CHẤP HÀNH VIÊN

                                                                         

 

 

 

_____________________________________________________________________

         

          Vào hồi.........giờ.......ngày...........tháng.......năm.............................................

          Tại:..................................................................................................................

          Ông (bà):.......................................đại diện.....................................................

          đã giao cho ông, bà:........................................................................................

...................................................................................................................................

          Giấy triệu tập số:…................ngày........tháng.......năm........của .................. .......................................................về việc................................................................

 

NGƯỜI NHẬN

   (Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI GIAO      

 (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

VĂN BẢN KHÁC
Biên Bản Mở Gói/Mở Khóa Để Kê Biên Tài Sản
Biên Bản Mở Niêm Phong Tài Sản
Biên Bản Niêm Phong Tài Sản
Biên Bản Xác Minh Điều Kiện Thi Hành Án
Biên Bản Về Việc Bán Đấu Giá Tài Sản Không Thành
Biên Bản Về Việc Áp Dụng Biện Pháp Cưỡng Chế Thi Hành Án
Biên Bản Giao, Nhận Tài Sản Để Thi Hành Án
Biên Bản Kê Biên Và Giao Bảo Quản Tài Sản
Biên Bản Thỏa Thuận Về Thi Hành Án
Biên Bản Giải Quyết Việc Thi Hành Án
Banner Pham Nghiem
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
LS Phạm Công Út
LS Nguyễn Duy
CV Danh Thị Kim Ánh
Hotline
1900 56 56 96 - 0903 342 188
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số lượng online: 45
Lượt truy cập: 3505778
Kỷ lục có 3003 người online lúc:
06-12-2012 16:57

 

Công ty Luật Phạm Nghiêm

Địa chỉ: 122/7 Trần Đình Xu, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1,Tp.HCM

Tổng đài tư vấn: 1900 56 56 96 - 0903342188

Email: luatsuphamcongut@gmail.com

Web: http://www.vanphongthuaphatlai.com.vn

Website: - Giấy phép số: 99/GP-STTTT, cấp ngày 08/12/2011

 

Các nội dung trên website “Văn phòng thừa phát lại” do Luật sư của Công ty Luật Phạm Nghiêm lược dịch đều thuộc bản quyền của Công ty Luật TNHH MTV Phạm Nghiêm. Mọi trích dẫn hoặc sử dụng lại phải ghi rõ: "Theo phamnghiem.com.vn"

Người chịu trách nhiệm: Luật sư Phạm Công Út

Copyright © 2016 Thua Phat Lai . All rights reserved. Designed & Developed by EMSVN.